Coca-Cola Logo

Coca-Cola

Die annvoelbare tempretuur van my werkswinkel was 43.6c. Na die produk aangewend was deur Thermo Applicators, het die tempretuur na ‘n 24.4c gedaal. ‘n Verskil van 19.2c (44%). Die tempretuur buite was 31c toe die boegenaamde leseings geneem was. Eh is heel verbaas, ek het nie gedink dat daar so ‘n groot verskil sal wees nie. Voorheen was dit ‘n gestraf om in the werkswinkel to werk, nou is dit maar ‘n plesier.